Posts tagged with "學德文"【Keep Going】諗緊讀唔讀返德文A2?一個經歷同反思,影響我十年嘅德文教學風格!
學習德語 · 03.11.2022
可以扮感慨! 因爲我第一個用新方法教嘅成個A1課程,橫跨接近成年,終於完咗啦! ​ 「學唔學落去好?」 我唔直接答你,我用一個故事答你。

【杉下說德文】德文文法的「難」:「艱辛難懂」與「錯綜複雜」的分別
學習德語 · 10.05.2022
「學德文好難!」還沒有學過德文的朋友,往往都會有這樣的第一印象。 雖然,德文的確不是一門輕易學習就可以掌握到的語言,但其他歐洲語言,例如法文,意大利文等,也不見得比較容易,爲何又似乎比較少聽到人講這些語言特別困難?到底差別爲何? 我沒有學過法文或意大利文,但據我粗淺的理解,部分人會把德文有三個名詞的性(Kasus),與法文意文作比較。由於他們只有兩個性(陽性和陰性,而德文還有中性),所以德文便「比較難」了。 但是多了一個名詞的性,真是比較「困難」嗎 當我們面對新事物,覺得困難,正常不過,但於我來說,「困難」背後其實有幾個層次 有時候,有些難題確實是「艱辛難懂」。

【逸議漫漫x香港人深夜德文學堂】當德文跟廣東話交疊的時候…「語氣助詞x情態質詞」
學習德語 · 10.03.2022
我對着坐在廚房不肯走的兒子說:「我走㗎喇噃!」 我的內子聽到,就問我:「Was ist『㗎喇噃』」? 我回想起十年前初學德文,曾問內子「到底什麼是與格動詞(Verb mit Dativ)」,她說不知道,我就怒了…現在我終於也身同感受。