Posts tagged with "起魚肉"【德國飲食】 Karfreitag 講德國「限舞令」,講到點起魚肉
德國文化 · 03.04.2021
喺德國跳舞,時機唔啱,可能會犯法? 同食鱒魚又有咩關係? 原來今日係「Karfreitag」!