Posts tagged with "移民咨詢"【移民諮詢】之前同人做諮詢,有一樣嘢我真係覺得好癲... 
移居德國 · 24.02.2021
每個有仔女嘅人,我分析返佢地嚟德國可能嘅生活模式,好多時候佢地都唔太理,知道有無可能過嚟之後,就一定毫無例外地會講「我地生活過得去就得,點過都無問題,但係真係唔想畀啲細路喺香港咁嘅環境大...」 我每次都強調,父母嚟德國生活過得唔好,仔女都唔會成長得好。因爲小朋友始終係喺一個家庭環境入面大,如果父母唔可以喺德國做返自己,淨係話爲仔女的話,小朋友內心都會有衝突的。

【移民諮詢】想移民?諗清楚先!石賈墨德國移民諮詢服務 
移居德國 · 26.05.2020
唔講咁多廢話,我知道大家依家不斷咁討論緊移民呢個問題,我私底下有解答過好多朋友嘅問題,甚至有幫緊朋友移民德國,所以我覺得自己可以爲大家提供德國移民諮詢服務。 無論你係依家即刻想搵我傾移民大計好,定係即刻覺得我下賤地想發災難財都好,我好希望你可以睇埋落去先。

【移民德國】移民德國前準備!學德文的決心、財政、工作與初衷
移居德國 · 12.05.2020
移民德國有甚麼前期準備?了解申請移民的條件外,移民德國還要準備好學德文的決心、財政上的計劃和準備,更要回想一下移居德國的初衷。 相比英美澳加這些熱門的移民國家,德國從來都不是香港人的優先移民選擇。移民德國的門檻,確實不低,但是是否完全遙不可及?這個不是大家要想的第一個問題。撇除德國政府對移民者的要求,我覺得移居德國,必先要審視自己的個人三大特質:「語言」,「財政和工作」及「個人背景」。只有確定自己適合移民德國之後,方好作一個決定。